Author: Borisav Matić

Jedan grad, dva skrivena totalitarizma

Tako je, bar sudeći po Velikićevom romanu, i Beograd poput glavnog junaka sav melanholičan i namučen, budući da se o njemu eksplicitno govori kao o gradu koji je na raskršću različitih puteva, svetova i sukoba.

Pornografijom do hormona sreće

Kulminacija priče, sa nasilnim okršajem poljoprivrednika-demonstranata i policije, uzima se često kao primer anticipacije protesta Žutih prsluka, koji su proizvod neoliberalne politike Emanuela Makrona. Budući da je Serotonin objavljen pre […]

Korak ka prevazilaženju apsurda

Opisani prvi deo romana nedvosmisleno nameće dva zapažanja; prvo je dominantan osećaj egzistencijalne praznine, karakterističan za određene likove iz književnosti nastale pod uticajem filozofije egzistencijalizma, među kojima je i glavni […]