Tags: Velikić

Jedan grad, dva skrivena totalitarizma

Tako je, bar sudeći po Velikićevom romanu, i Beograd poput glavnog junaka sav melanholičan i namučen, budući da se o njemu eksplicitno govori kao o gradu koji je na raskršću različitih puteva, svetova i sukoba.

Priključi se pobuni jugoslovenskih knjiških moljaca!