Tags: class

Progress2_6e

Baba Jaga je snijela identitet (ili nije?)

„Mašina mržnje, pragmatična, snažna i efikasna, zavitlala me i dala mojoj metli snažan potisak. I ja sam uzletjela.“ (Dubravka Ugrešić, Pitanje optike[1]) Dubravka Ugrešić je književnica. Iako su njeni tekstovi […]