Author: Nađa Bobičić

  • Home

Kvir i krip tijela

Kvir i krip teorija, iako usko povezane sa aktivističkim, identitetskim pokretima iz druge polovine XX vijeka, te značajne na tom polju, teorijski su značajne i zbog toga što ukazuju na […]